STEAM planas

Tyrimai ir praktiniai darbai pamokose

Eil. Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
1. Integruotos pamokos
13F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Geografija ir IT 8 kl. Geografijos, IT mokyt. III trim.
2D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Lietuvių kalba ir IT 8 kl. Lietuvių k., IT mokyt. II trim.
3atsisiųsti Anglų kalba ir IT 8 kl. Anglų k., IT mokyt. I trim.
4D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Integruotas inžinerijos ir IT modulis 5-7 kl. IT mokyt. Visi mokslo metai
5D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Muzika ir IT, projektas 5 kl. R. Tamošiūnas, V. Krasauskaitė 3 mėn. nuo 2020 sausio
2. Pasirenkami moduliai/projektai
1D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Integruotas anglų ir geografijos projektas 7 kl. R. Keliuotienė, Ž. Motuzienė Visi mokslo metai
2D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Projektas “Energijos taupymas buityje“. V. Deksnys Visi mokslo metai
33F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Projektas “Dovana žemei“. R. Keliuotienė 10, 11, 04, 05 mėn.
43F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Projektas “Pažvelk kitomis akimis“. R. Keliuotienė 11, 12, 05, 06 mėn.
5Icon-cross Klubas “Eureka“ 7-8 kl. V. Deksnys Pasirinkta kita tema (žr. 2 punktas)
6Icon-cross Išmaniosios technologijos gamtoje 8 kl. L. Kvedaravičienė Nebus vykdomas
8Icon-cross Robotikos modulis 5-6 kl. V. Krasauskaitė Nebus vykdomas
9D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Projektas Erasmus+ KA2 “Muzikai nereikia kalbų“ Proj. vadovė A. Kirstukienė 2017-2020
10Icon-cross Projektas “Paskui paukščius“ L. Kvedaravičienė nefinansuotas
11Icon-cross Projektų mugė „Mano hobis“ Klasių auklėtojai nebus vykdomas

Veiklos ir praktiniai darbai po pamokų

Eil.Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
4. Popamokinės veiklos
1D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Dainų studija D. Rimkienė, muzika Visi mokslo metai
2D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Keliaujantys geografai A. Paliūnis, geografija Visi mokslo metai
3D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Choras R. Tamošiūnas, muzika Visi mokslo metai
4D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Jaunųjų gamtininkų būrelis A. Keliuotienė, gamtos pažinimas Visi mokslo metai
5D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Jaunųjų ūkininkų būrelis A. Viklauskienė, biologija Visi mokslo metai
6D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Robotikos būrelis V. Daujotis, technologijos, inžinerija Visi mokslo metai
7D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Keramikos studija E. Baršienė, technologijos Visi mokslo metai
8D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Rankdarbių būrelis L. Petrauskienė, technologijos Visi mokslo metai
9atsisiųsti Avangardo būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
10D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Dailės būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
11D7A2E759-F624-4325-B41C-974FCD269D39 Programavimo būrelis “Programavimo pasaulyje“. A. Keliuotis, informacinės technologijos Visi mokslo metai
5. Renginiai
1atsisiųsti Atvirų durų diena bendruomenei “Inovatyvi ir kūrybiška mokymosi aplinka“ Z. Pošiūnas Gruodis
23F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Profesinio veiklinimo pamokos tėvų darbovietėse D. Petrauskienė Birželis
3atsisiųsti Profesinės karjeros diena mokykloje D. Petrauskienė Spalis
43F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Edukacinės programos Rokiškio krašto muziejuje Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga
53F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Edukacinės programos kituose Lietuvos rajonuose Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga
6. Mokytojų kompetencijų tobulinimas
1atsisiųsti Dalyvavimas seminaruose, mokymuose Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
2atsisiųsti Dalijimasis patirtimi Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
33F1C5A90-CC17-4D13-86C8-02CCCDCE3E58 Erasmus+ KA1 kvalifikacijos tobulinimo stažuotės paraiškos teikimas Ž. Motuzienė, V. Krasauskaitė 2020 vasaris