STEAM planas

Tyrimai ir praktiniai darbai pamokose

Eil. Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
1. Integruotos pamokos
1S mazas Geografija ir IT 8 kl. Geografijos, IT mokyt. I trim.
2T mazas Lietuvių kalba ir IT 8 kl. Lietuvių k., IT mokyt. II trim.
3T mazas Anglų kalba ir IT 8 kl. Anglų k., IT mokyt. III trim.
4M mazas Matematika ir IT 5-7 kl. (modulis) IT mokyt. Visi mokslo metai
5A mazas Muzika ir IT, trumpi projektai 5 kl. R. Tamošiūnas, V. Krasauskaitė I ir III trim.
2. Pasirenkami moduliai
1S mazas Geografija ir anglų kalba 7 kl. R. Keliuotienė, Ž. Motuzienė Visi mokslo metai
2M mazas Įdomioji matematika 5-8 kl. J. Matijošienė, V. Stočkutė Visi mokslo metai
3S mazas Gimtasis kraštas 6-8 kl. A. Paliūnis Visi mokslo metai
4S mazas Gamta šalia 5-6 kl. R. Keliuotienė Visi mokslo metai
5S mazas Mokslininkų akademija 7-8 kl. A. Viklauskienė Visi mokslo metai
6S mazas Klubas “Eureka“ 7-8 kl. V. Deksnys Visi mokslo metai
7S mazas Išmaniosios technologijos gamtoje 8 kl. L. Kvedaravičienė Visi mokslo metai
8T mazas Linksmasis programavimas 5-6 kl. A. Keliuotis Visi mokslo metai
9T mazas Mokomės programuoti 7-8 kl. A. Keliuotis Visi mokslo metai
10E mazas Robotika 5-6 kl. V. Krasauskaitė Visi mokslo metai
3. Projektai
1A mazas Erasmus+ KA2 “Muzikai nereikia kalbų“ Proj. vadovė A. Kirstukienė 2017-2019
2 Projektas “Paskui paukščius“ L. Kvedaravičienė ?
4STEAM mazas Projektų mugė „Mano hobis“ Klasių auklėtojai ?

Veiklos ir praktiniai darbai po pamokų

Eil.Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
4. Popamokinės veiklos
1A mazas Dainų studija D. Rimkienė, muzika Visi mokslo metai
2S mazas Keliaujantys geografai A. Paliūnis, geografija Visi mokslo metai
3A mazas Gitaros mokykla R. Tamošiūnas, muzika Visi mokslo metai
4S mazas Jaunieji miškininkai A. Keliuotienė, gamtos pažinimas Visi mokslo metai
5S mazas Jaunieji ūkininkai A. Viklauskienė, biologija Visi mokslo metai
6E mazas Robotika FLL V. Daujotis, technologijos, inžinerija Visi mokslo metai
7A mazas Keramikos studija E. Baršienė, technologijos Visi mokslo metai
8T mazas Rankdarbių būrelis L. Petrauskienė, technologijos Visi mokslo metai
9A mazas Avangardo būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
10A mazas Grafikos būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
5. Renginiai
1STEAM mazas Atvirų durų diena bendruomenei “Inovatyvi ir kūrybiška mokymosi aplinka“ Z. Pošiūnas Gruodis
2STEAM mazas Profesinio veiklinimo pamokos tėvų darbovietėse D. Petrauskienė, L. Freitakienė Birželis
3STEAM mazas Profesinės karjeros diena mokykloje D. Petrauskienė, L. Freitakienė Spalis
4STEAM mazas Edukacinės programos Rokiškio krašto muziejuje Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga
5STEAM mazas Edukacinės programos kituose Lietuvos rajonuose Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga
6. Mokytojų kompetencijų tobulinimas
1STEAM mazas Dalyvavimas seminaruose, mokymuose Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
2STEAM mazas Dalijimasis patirtimi Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
3STEAM mazas Erasmus+ KA1 kvalifikacijos tobulinimo stažuotės Ž. Motuzienė 2019-2021