STEAM planas

Tyrimai ir praktiniai darbai pamokose

Eil. Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
1. Integruotos pamokos
1Icon-cross Geografija ir IT 8 kl. Geografijos, IT mokyt. III trim. (atšauktas dėl karantino)
2atsisiųsti Lietuvių kalba ir IT 8 kl. Lietuvių k., IT mokyt. II trim.
3atsisiųsti Anglų kalba ir IT 8 kl. Anglų k., IT mokyt. I trim.
4atsisiųsti Integruotas inžinerijos ir IT modulis 5-7 kl. IT mokyt. Visi mokslo metai
5atsisiųsti Muzika ir IT, projektas 5 kl. R. Tamošiūnas, V. Krasauskaitė 3 mėn. nuo 2020 sausio
2. Pasirenkami moduliai/projektai
1atsisiųsti Integruotas anglų ir geografijos projektas 7 kl. R. Keliuotienė, Ž. Motuzienė Visi mokslo metai
2atsisiųsti Projektas “Energijos taupymas buityje“. V. Deksnys Visi mokslo metai
3atsisiųsti Projektas “Dovana žemei“. R. Keliuotienė 10, 11, 04, 05 mėn. (dėl karantino sutrumpintas)
4atsisiųsti Projektas “Pažvelk kitomis akimis“. R. Keliuotienė 11, 12, 05, 06 mėn. (dėl karantino sutrumpintas)
5Icon-cross Klubas “Eureka“ 7-8 kl. V. Deksnys Pasirinkta kita tema (žr. 2 punktas)
6Icon-cross Išmaniosios technologijos gamtoje 8 kl. L. Kvedaravičienė Nebus vykdomas
8Icon-cross Robotikos modulis 5-6 kl. V. Krasauskaitė Nefinansuotas
9atsisiųsti Projektas Erasmus+ KA2 “Muzikai nereikia kalbų“ Proj. vadovė A. Kirstukienė 2017-2020
10Icon-cross Projektas “Paskui paukščius“ L. Kvedaravičienė nefinansuotas
11Icon-cross Projektų mugė „Mano hobis“ Klasių auklėtojai nebus vykdomas

Veiklos ir praktiniai darbai po pamokų

Eil.Nr. Veikla Atsakingi asmenys Laikas
4. Popamokinės veiklos
1atsisiųsti Dainų studija D. Rimkienė, muzika Visi mokslo metai
2atsisiųsti Keliaujantys geografai A. Paliūnis, geografija Visi mokslo metai
3atsisiųsti Choras R. Tamošiūnas, muzika Visi mokslo metai
4atsisiųsti Jaunųjų gamtininkų būrelis A. Keliuotienė, gamtos pažinimas Visi mokslo metai
5Icon-cross Jaunųjų ūkininkų būrelis A. Viklauskienė, biologija Visi mokslo metai (nevyko dėl mokytojos ilgo gydymosi)
6atsisiųsti Robotikos būrelis V. Daujotis, technologijos, inžinerija Visi mokslo metai
7atsisiųsti Keramikos studija E. Baršienė, technologijos Visi mokslo metai
8atsisiųsti Rankdarbių būrelis L. Petrauskienė, technologijos Visi mokslo metai
9atsisiųsti Avangardo būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
10atsisiųsti Dailės būrelis M. Kubilienė, dailė Visi mokslo metai
11atsisiųsti Programavimo būrelis “Programavimo pasaulyje“. A. Keliuotis, informacinės technologijos Visi mokslo metai
5. Renginiai
1atsisiųsti Atvirų durų diena bendruomenei “Inovatyvi ir kūrybiška mokymosi aplinka“ Z. Pošiūnas Gruodis
2Icon-cross Profesinio veiklinimo pamokos tėvų darbovietėse D. Petrauskienė Birželis (atšaukta dėl karantino)
3atsisiųsti Profesinės karjeros diena mokykloje D. Petrauskienė Spalis
4Icon-cross Edukacinės programos Rokiškio krašto muziejuje Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga (atšaukta dėl karantino)
5Icon-cross Edukacinės programos kituose Lietuvos rajonuose Klasių auklėtojai Mokslo metų pabaiga (atšaukta dėl karantino)
6. Mokytojų kompetencijų tobulinimas
1atsisiųsti Dalyvavimas seminaruose, mokymuose Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
2atsisiųsti Dalijimasis patirtimi Z. Pošiūnas Mokslo metų eigoje
3atsisiųsti Erasmus+ KA1 kvalifikacijos tobulinimo stažuotės paraiškos teikimas Ž. Motuzienė, V. Krasauskaitė 2020 vasaris (paraiška finansuota, bus vykdomas 2020-2022)