STEAM komanda

Vilma
Krasauskaitė,
informacinės
technologijos,
projekto koordinatorė

Zenonas
Pošiūnas,
direktorius

Vaidas Daujotis,
technologijos

Žaneta
Motuzienė,
anglų k.
profesinis tobulėjimas