1 iššūkis. Medinis žaislas ir instrumentas

Užduotis. Technologijų pamokose pagaminti medinį žaislą ir pademonstruoti, kaip juo žaidžiama.

Darbo rezultatai: